Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘سوالات احكام’ Category

مس و دست کشيدن بر خط قرآن و اسم خداوند متعال به هر زباني که نوشته شده باشد حرام است و احتياط واجب آن است که اسم پيغمبر(ص ) و امام و حضرت زهرا(ص ) را هم بدون وضو مس ننمايد
برخي از مراجع مثل آيت الله سيستاني،‌ تبريزي،‌ زنجاني فرموده اند: بهتر اين است يا بنابر احتياط مستحب نام هاي مبارک پيغمبر(ص) و ائمة‌ معصومين(ع) و حضرت زهرا(س) را مس ننمايد

Read Full Post »

سوال
همانطور که مي دانيم اگر مالي را پيدا کرديم بايد آنرا يک سال تعريف کنيم و اگر
صاحب مال پيدا شد به او برگردانيم. ولي اگر صاحب آن پيدا نشد مال را صاحب مي
شويم. حال آيا بايد خمس اين مال را پرداخت؟ احکام شرعي در مورد اين مال چيست؟
اگر مال پيدا شده را تعريف نکنيم (در صورتي که شرايط تعريف وجود داشته)
تکليف چيست؟ در صورتي که سالها از پيدا کردن مال گذشته باشد و ميدانيم ديگر
تعريف فايده اي ندارد چه بايد بکنيم؟

جواب
اگر کسى شى گران بهايى را پيدا کرد; مالک آن نمى شود و در صورت عدم مالکيّت خمس به آن تعلّق نمى گيرد.
مالي‌ که‌ پيدا مي‌شود اگر نشانه‌ ندارد و بيشتر از قيمت‌ يک‌ درهم(6/12 نخود نقره سکه دار) ‌يعني‌ 419/2 گرم‌ نقره(حدود 600 تومان)‌ باشد بايد با اجازه‌ حاکم‌ شرع‌ از طرف‌ صاحبش‌صدقه‌داد و اگر کمتر از قيمت‌ يک‌ درهم‌ باشد مي‌تواند براي‌ خود بردارد.
اگر مال‌ پيدا شده‌ نشانه‌ دارد و بيشتر از قيمت‌ يک‌ درهم‌ نقره باشد بايد تايک‌ سال‌ در محل‌ اجتماعات‌ اعلام‌ کند (يعني تا يک هفته هر روز اعلام کند، بعد تا يک سال هفته اي يک مرتبه در محل اجتماع مردم مثل نماز جمعه) و بعد از يک‌ سال‌ اگر صاحب‌ آن‌ پيدا نشد مي‌تواند آن‌ را براي‌ خود به‌ قصد اين‌ که‌ اگر صاحبش‌ پيدا شد به‌ اوبرگرداند بردارد؛ ولي‌ بهتر است‌ با اجازه‌ حاکم‌ شرع‌ از طرف‌ صاحبش‌ صدقه‌بدهد
اشيايي‌ كه‌ نزد ما مانده‌ و صاحبان‌ آن‌ را نمي‌شناسيم‌ پس‌ از مايوس‌شدن‌ مي‌توان‌ از طرف‌ صاحبش‌ صدقه‌ داد و بعداً اگر صاحب‌ آن‌ اشياء پيداشد بايد رضايت‌ آنها را فراهم‌ كرد.

Read Full Post »

سوال
البته اين سوال جديد است: اگر آن مال پيدا شده تعريف نشده باشد و به نوعي
تلف شده يا به کسي هديه داده شود در اين دو صورت حکم چيست؟

جواب
اگر به هيچ عنوان نمي توانيد صاحب آن را پيدا کنيد و چون آن مال در محل اجتماع اعلام نشده بايد به همان ميزان از طرف شما صدقه داده شود

Read Full Post »

سوال
گر صاحب اصلي طلا اين طلا را در اختيار داشت شايد هر روز بر قيمت اين طلا افزوده
ميشد و حتي بعد از سالي ديگر قيمت طلا از 100000 تومان هم فراتر مي رفت و
مثلاً 120000 تومان مي رسيد.
حال تکليف چيست؟ چون در هر صورت ميزان صدقه روز به روز افزايش مي يابد تا
بتوان جبران خسارت وارده را کرد؟ بايد بتوان به نوعي جبران خسارت را کرد و الا هنوز
بدهکاريم. شايد هم بتوان گفت که با پرداخت خسارت (صدقه دادن) باز هم
بدهکاريم. درست است؟
استدلال من بدينگونه است که ما صدقه را در يک برحه زماني پرداخت مي کنيم و
تمام مي شود، ولي حال اگر ارزش اين مال در زمان آينده افزايش يابد ما به تفاوت را
چه کنيم؟ مابه تفاوت به اين دليل که اگر مال در دست صاحب اصلي بود مستحق آن
مقدار پول بود و همين طور براي آينده هاي بعدتر.

جواب
با سلام
اين شخص بايد مبلغ به روز آن طلا را محاسبه کند و از جانب او صدقه بدهد
در مورد اينکه اين مبلغ هر سال افزايش مي يابد بايد گفت که ارزش پول در هر سال به يک ميزان خاصي است که با گذشت زمان و تورم، ارزش پول از بين مي رود
مثلا اگر زني در سال 1365 مهريه اش 500 هزار تومان است ارزش آن پول در آن زمان خيلي بالاتر بوده نسبت به زمان ما
و اگر بخواهد مهريه اش را به اجرا بگذارد کارشناسان قضايي به صورت دقيق ارزش فعلي آن را محاسبه مي کنند
پس در اين صورت اين زني که آن موقع مهريه اش اين بوده ضرر نمي کند
در مورد مال پيدا شده و صدقه دادن هم مسئله به همين صورت است

Read Full Post »

سوال
اگر کسي با يکي از دوستان خود درد دل کند و در مورد ديگران با وي صحبت کند
آيا باز هم غيبت محسوب مي شود يا غيبت؟ فرق درد دل با غيبت در چيست؟ اگر
کسي را رازدار خود بدانيم آيا نمي توانيم اسرار خود را با او در ميان بگذاريم؟ باز هم
غيبت محسوب ميشود؟

جواب
اگر شخصي که از او غيبت مي‏شود، شناخته شده باشد، غيبت است، يعني دو طرف غيبت کننده و کسي که غيبت را مي‏شنوند، شخص را
بشناسند. در غير اين صورت غيبتي واقع نمي‏شود
(بیشتر…)

Read Full Post »

سوال
موارد تيمم بدل از غسل چيست؟

جواب
اگر کسي جنب شد (عمدا يا سهوا) بايد براي نماز غسل کند
در مواردي که براي غسل عذري و مانعي هست. در اين حالت بايد به جاي غسل تيمم کرد. به هر حال در هر جا هرچه وظيفه بود، بايد حتما همان را انجام داد.جاهايي که بايد به جاي غسل تيمم کرد، عبارت است از:
1 – بدن زخم باشد و يا مرضي که آب براي آن ضرر دارد
2 – آب براي غسل نباشد
3 – وقت کافي نباشد، مثلاش آخر وقت نماز است و اگر بخواهد غسل کند نمازش قضا مي‏شود.

Read Full Post »

سوال
ميخواستم بدونم حشيش جزء مسکراته؟ يعني نجسه؟ کلا مواد مخدره حکمش چيه؟

جواب
نجاسات عددشان در اسلام مشخص است ودر رساله هاي مراجع ذكر شده است
کلا مواد مخدره نجس نمي‏باشند.حشيش هم عينشان و دودشان نجس نيست

Read Full Post »

Older Posts »