Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for the ‘علي (کارشناس ديني)’ Category

پيامبر (ص) و همين طور امـام علي (ع) در زمان حکومتـشان آيا زنان ساير اديان را هم ملـزم به رعـايت حجـاب مي کردند.؟؟؟

احکام اسلام به تدريج بيان شدند!
——————————————————————————–
حجاب از احکامي بود که بعد از هجرت و با فاصله اي از زمان رسالت بيان شد
و تا آن زمان طبيعتا الزامي وجود نداشته
به هر حال حجاب براي داشتن جامعه اي سالم است و قبل از تشکيل جامعه اسلامي بستر مناسبي براي اين حکم وجود نداشت .
تفاوت هاي جوامع امروزي با جوامع پيشين
——————————————————————————–
در جامعه اسلامي در قرون اوليه بعد از هجرت فضايي متفاوت وجود داشت که امروزه شبيه آن را نداريم
مثلا حضور کنيزان و بردگان در جامعه
با توجه به اينکه کنيز حجاب الزامي ندارد
(بیشتر…)

Read Full Post »

وجود جدي و فراگير موسيقي در زندگي ما لازم مي کند درباره آن بيشتر بدانيم!

گرايش به موسيقي

درباره گرايش به آهنگ هاي دلنشين مي توان گفت: چنين گرايشي طبيعي است و نياز پاسخگويي را مي طلبد. اما بايد دانست چگونگي پاسخگويي به غرايز ابتدايي و نيازهاي دروني تا ميزاني مشترک ميان تمامي اقوام و فرهنگ ها و پيروان اديان است . مانند آن که استفاده از ((آب )) براي رفع تشنگي نزد همگان مشترک است . تفاوت از آنجا آغاز مي شود که براي رفع اين نياز دروني و مشترک، نوشيدني هاي متنوع پيشنهاد مي شود.

پاسخگويي به نياز اصيل و طبيعي بدون عوارض جانبي و ضررشان، کاري بس دشوار مي باشد و تلاش همگاني را براي انتخاب صحيح و يا پيدا کردن جايگزين مي طلبد.

(بیشتر…)

Read Full Post »

منظور از الگو قرار دادن معصومين(ع) اين است که برنامه زندگي واخلاق و کردار و بينش و منش خود را هماهنگ و در راستاي اخلاق و رفتار و نوع باور و انديشه آنها قرار دهيم و سعي کنيم از مسير تعاليم و هدايت ها و خواست هاي آنها که تنها راه رسيدن به سعادت واقعي و ابدي است منحرف نگرديم.
از ما خواسته اند که چون آنان عفيف و بزرگوار و شکيبا و صبور و اهل گذشت و بخشش و کرم باشيم. بنده خدا باشيم و مطيع و پرهيزگار

در الگو قرار دادن حضرت زهرا ( سلام الله عليها ) در موارد زير آيا گذشتن سال تفاوتي ايجاد مي کند؟؟!!
– همسري خوب و شايسته بودن و داشتن زندگي خانوادگي موفق
– مادري مهربان بودن و تربيت فرزندان شايسته
– حضور به موقع و ايفاي نقش موثر در اجتماع
– عبادت خالصانه و تهجد
– دفاع از حريم دين و آموزش دين
– همراه هميشگي حق بودن و تحمل ناملايمات در اين راه
و…
کدام مورد به تبع زمانه دستخوش تحول شده است؟؟!!

(بیشتر…)

Read Full Post »

داستـان هـا هـميـشه در زنـدگي انـسان نـقش مـوثري داشته انـد و تـأثيرات فـراوني در انسـان ها نهاده اند.

خود بيني

جوان ثروتمندي نزد يک انساني وارسته رفت و از او اندرزي براي زندگي نيک خواست

مرد او را به کنار پنجره برد و پرسيد: «پشت پنجره چه مي بيني؟»

آدمهايي که ميآيند و ميروند و گداي کوري که در خيابان صدقه ميگيرد

بعد آينه ي بزرگي به او نشان داد و باز پرسيد

در اين آينه نگاه کن و بعد بگو چه ميبيني

خودم را ميبينم

ديگر ديگران را نميبيني! آينه و پنجره هر دو از يک ماده ي اوليه ساخته شده اند، شيشه. اما در آينه لايه ي نازکي از نقره در پشت شيشه قرار گرفته و در آن چيزي جز شخص خودت را نميبيني. اين دو شيئ شيشه اي را با هم مقايسه کن. وقتي شيشه فقير باشد، ديگران را مي بيند و به آنها احساس محبت ميکند. اما وقتي از نقره (يعني ثروت) پوشيده ميشود، تنها خودش را مي بيند. تنها وقتي ارزش داري که شجاع باشي و آن پوشش نقرهاي را از جلو چشمهايت برداري تا بار ديگر بتواني ديگران را ببيني و دوستشان بداري.

جهان

پدر روزنامه م‍ي خواند، اما پسر کوچکش مدام مزاحمش مي شد

حوصله پدر سر رفت و صفحه اي از روزنامه را – که نقشه ي جهان را نمايش مي داد

جدا و قطعه قطعه کرد و به پسرش داد و گفت

بيا کاري برا يت دارم. يک نقشه دنيا به تو مي دهم، ببينم مي تواني آن را دقيقا همانطور که هست بچيني ؟

و دوباره به سراغ روزنامه اش رفت

مي دانست پسرش تمام روز گرفتار اين کار است. اما يک ربع بعد ، پسرش با نقشه کامل برگشت

پدر گفت : » مادرت به تو جغرافي ياد داده است ؟

پسر جواب داد : » جغرا في ديگر چيست؟!؟ اتفاقأ پشت همين صفحه ، تصويري از يک آدم بود. وقتي توانستم آن آدم رابسازم، دنيا را هم دوباره ساختم

من؟؟ نه!

مردى متوجه شد که گوش همسرش سنگين شده و شنوائيش کم شده است. به نظرش رسيد که همسرش بايد سمعک بگذارد ولى نميدانست اين موضوع را چگونه با او در ميان بگذارد. بدين خاطر، نزد دکتر خانوادگىشان رفت و مشکل را با او در ميان گذاشت. دکتر گفت براى اين که بتوانى دقيقتر به من بگويى که ميزان ناشنوايى همسرت چقدر است آزمايش سادهاى وجود دارد. اين کار را انجام بده و جوابش را به من بگو: «ابتدا در فاصله ? مترى او بايست و با صداى معمولى مطلبى را به او بگو.
اگر نشنيد همين کار را در فاصله 3 مترى تکرار کن. بعد در 2 مترى و به همين ترتيب تا بالاخره جواب دهد.» آن شب، همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهيه شام بود و خود او در اتاق تلويزيون نشسته بود. مرد به خودش گفت الان فاصله ما حدود ? متر است. بگذار امتحان کنم. سپس با صداى معمولى از همسرش پرسيد: عزيزم شام چى داريم؟ جوابى نشنيد. بعد بلند شد و يک متر جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و دوباره پرسيد: عزيزم شام چى داريم؟ باز هم پاسخى نيامد. باز هم جلوتر رفت و از وسط هال که تقريباً 2 متر با آشپزخانه و همسرش فاصله داشت گفت: عزيزم شام چى داريم؟ باز هم جوابى نشنيد. باز هم جلوتر رفت و به در آشپزخانه رسيد. سوالش راتکرار کرد و باز هم جوابى نيامد. اين بار جلوتر رفت و درست از پشت سر همسرش گفت: عزيزم شام چى داريم؟ زنش گفت: مگه کرى؟ براى پنجمين بار ميگم: خوراک مرغ! نتيجه اخلاقى مشکل ممکن است آنطور که ما هميشه فکر ميکنيم در ديگران نباشد و شايد در خود ما باشد
(بیشتر…)

Read Full Post »

دوستان شما برايتان چه قدر مهم هستند؟؟!!

نقش دوست در زندگي شما چيست؟؟!

درباره دوستي چه مسائلي را در نظر مي گيريد؟؟!

(بیشتر…)

Read Full Post »

حوادث طبيعي عليرغم ظاهر يكسان براي همه اشخاص ثمره واحدي ندارد.
يك زلزله براي انسان گناهكار عقوبت الهي است. كه اگر از آن جام سالم به در برد و عبرت گيرد همين حادثه عليرغم بلا بودن يك نعمت نيز هست.
اما حوادث و مصيبت ها براي بندگان مقرب الهي سبب رشد درجه و تعالي معنوي آنهاست. حوادثي كه گوهر دروني اولياء الهي را تجلي مي بخشد و صفات عالي آنها را به تصوير مي كشد.
انسان هر مقدار هم تلاش كند هيچ گاه نخواهد توانست جلوي مصيبت ها و بلاها را بگيرد. اگر در درمان طاعون و وبا تا حدي موفق گشتيم بيماري جديدي به نام ايدز خود را نمايان مي سازد و … واضح تر از همه اينكه انسان هيچگاه نمي تواند مانع مرگ شود.
اينجا دست قدرت الهي است كه خود را نشان مي دهد و به چشم عبرت بين مي فهماند كه هميشه در تحت دستاني قدرتمند قرار دارد. و بايد به قادر مطلق پناه برد!

(بیشتر…)

Read Full Post »

پيامبر اسلام (ص) شصت و سه سال عمر داشتند. در سن 25 سالگي ازدواج مي کنند و تا سن 55 سالگي بيش از يک زن نداشته اند. اما بعد از اين سن (که حتي در انسان هاي معمولي شهوت چنداني وجود نخواهد داشت) پيامبر (ص) ازدواج هاي متعدد دارند که نکات زير در آن وجود دارد.
1- اين کار در جامعه آن روز هيچ زشتي نداشته است. براي همين دشمنان فراوان پيامبر(ص) هرگز اشاره اي به اين امر نداشته اند.
2- پيامبر(ص) هيچ زني از انصار نگرفته اند بلکه از قبيله هاي دشمن خود و براي جلوگيري از جنگ هاي آينده همسرانتخاب مي کردند امري که در جامعه متعصب جاهلي بسيار جدي بود.
3- به غير از يک مورد تمام زنان پيامبر(ص) سن بالا داشتند و قبلا ازدواج کرده بودند.
4- اين ازدواج ها در مقطعي اتفاق مي افتد که مسلمانان درگير جنگ هستند و از سويي همسران شهيد بايد مورد مهر جامعه قرار گيرند و پيامبر(ص) که الگوي جامعه بود با عمل خود ديگران را به اين راه مي خواند و از سوي ديگربا نفوذ در دل ديگران تا آنجا که ممکن است از جنگ و خونريزي جلوگيري مي کنند.
5- جامعه نوپاي اسلامي از لحاظ اقتصادي بسيار ضعيف است مردان در صفه کنار مسجد قرار مي گيرند اما زندگي زنان در آنجا صحيح نيست و بايد راهي ديگر انديشه مي شد. و الگوي جامعه بايد با عمل خويش مشکل را حل کند.
6- در جامعه آن روز ازدواج با دختري به منزله کمک اقتصادي به خانواده او بوده است.(حفصه و …)
7- پيامبر(ص) با عمل خود به ديگران مي آموزاند که کنيزان را آزاد کرده و با ازدواج با آنان به آنها منزلت ببخشند.(جويريه و صفه)
8- رواج بعضي سنت هاي غلط مانند تارهاي درهم تنيده شده است که نيرويي عظيم و اقدامي عملي براي اصلاح ميخواهد.(زينب بنت جحش)
9- علاوه بر موارد فوق و بحث هاي مفصل درباره هر ازدواج، سنت و شيوه زندگي پيامبر(ص) و دوري او از زخارف دنيوي هيچ جاي شکي براي آنکه چشم ديدن دارد باقي نمي گذارد. و آنکه خود خويشتن را از دريافت حقيقت محروم نموده بايد به حال خويش رها کرد. 57

(بیشتر…)

Read Full Post »

اين جمله رو روي خيلي از وسايل مي نويسند.
حتما بارها اون رو ديديد! مخصوصا روي چيزهايي که ميشه اونها رو خورد ولي خوردنش براي انسان ضرر داره!
اما خب چرا اطفال ؟؟!! مگه بزرگترها ضرري از خوردن اين چيزها نمي برند؟؟!!
ببخشيد اگه فکر مي کنيد دليل اين قضيه واضحه و من دارم سوال بيخودي مي پرسم خدمتتون عرض کنم اصلا هم اين جوري نيست.
شما ميگيد واضحه چون بچه هر چي گيرش بياد اول ميزاره توي دهانش
اما بزگترها عقل دارند اين کار رو نميکنند!
خب درسته که علت همينه اما من گفتم واضح بودنش رو قبول ندارم!
تازه يه مساله ديگه : بچه بعد اينکه گذاشت دهنش تشخيص ميده خوبه يا بده
مثلا اگه داغ باشه مي سوزه و فوري از دهنش ميندازه بيرون
يا مثلا خيلي بد مزه
يا …
يعني شما قبول نداريد؟؟!!
آها بله ممکنه همون چند لحظه کوتاه هم خطرناک باشه
يا اصلا بچه نتونه تشخيص بده مثل خوردن قرص کپسول که مزه اي نداره
يا حتي تشخيص ميده اما وقتي که کار از کار گذشته و کاملا خورده مثلا خوردن نفت
اما من بازهم ميگم واضح نيست
فکر ميکنيد لج بازي ميکنم؟؟!!
باور کنيد اين طوري نيست؟؟!!
اگه باور نداريد به يک سوال جواب دهيد!
بچه بودن از نظر عمر به سال و ماه و روزه
اما بچه بودن در علوم و تخصص ها به چيه؟؟!!
احسنت به مقدار علم
يعني هر چي بيشتر بدوني از بچگي در اومدي
خب حالا بگيد ببينم تا الان چند بار مطلب تخصصي که توان تشخيص نداشتيد خوبه يا بده مطالعه کرديد؟؟!!
کي تشخيص ميديد که جاي آب – نفت خورديد؟؟!!
تازه خوندن متني که توهين به مقدساته ايمان شما رو ضعيف نکرده ؟؟!!
حتي اگه تشخيص داديد که غلط ميگن؟؟!!
حالا ديدي گفتم واضح نيست؟؟!!

فسنجون خوشمزه براي کودک شيرخوار شما!!!
(بیشتر…)

Read Full Post »

امروز با توجه به پيشرفت هايي که صورت گرفته راههايي هموار شده تا خبر از جنسيت جنين به دست آيد. اما در روايات مي بينيم که پيش بيني جنسيت جنين انکار شده:
داستان نقل شده
– عجب آدم دانايى ! راستى چطور مى شود از روى ستاره ها و حرکت آنها، آينده را پيش بينى کرد؟!
– خوش به حالش ! حداقل آينده خودش مثل روز برايش روشن است !
– بهتر است او را نزد فرمانده ببرم . ما عازم جنگ هستيم و او پيش بينى مى کند پيروزيم يا بازنده .
مرد ستاره شناس تا چشمش به فرمانده افتاد گفت :
– الان حرکت نکنيد! حرکت ستارگان دلالت بر شکست شما دارد!
فرمانده گفت :
عجب ! مگر تو همه چيز را مى دانى ؟ اگر راست مى گويى ، بگو ببينم کره اى که در شکم اسب من است نر است يا ماده ؟
– صبر کن . بايد حساب کنم . آن وقت مى گويم .
– دروغ مى گويى ! پيامبر هم چنين ادعايى نکرد! فکر مى کنى بر همه چيز آگاهى ؟!
آن قدر چهره اش برافروخته شده بود که نزديک بود من به جاى ستاره شناس ‍ قالب تهى کنم !
فرمانده گفت :
مردم ! مبادا دنبال اين خرافات برويد. کاهن و ساحر، همرديف کافرند و کافر هم در آتش دوزخ خواهد سوخت .
فرمانده دست به دعا برداشت و همگى خدا را به يارى طلبيديم و با توکل به خدا به راه افتاديم .
کسى که ستاره شناس را معرفى کرده بود، مضطرب و نگران بود. با خود مى گفت :
– مبادا شکست بخوريم ! بالاخره خدا ستاره ها را آفريد تا ما گمراه نشويم ، ولى آيا فرمانده که دشمن از شنيدن نامش مى لرزد، در نبرد پيروز مى شود؟ بالاخره حرف ستاره شناس را قبول کنم يا حرف او را؟
يکى دو نفر از ياران سست ايمان ، با شنيدن حرفهاى ستاره شناس دو دل شدند و برگشتند.
آنان که برگشتند مى گفتند: چرا به جنگى که نتيجه اش به ضررمان است ، برويم . اما اکثر سپاه به سخنان ستاره شناس اعتنا نکردند و دل به خدا سپردند و به راه افتادند.
چند ساعت بيشتر نگذشت که شادى کنان برگشتيم ! در هيچ جنگى به اندازه جنگ نهروان موفق نشده بوديم !
قيافه ستاره شناس ديدنى بود! عرق شرم بر پيشانى اش نشسته بود و مى کوشيد خود را از برابر ديدگان فرمانده پيروز، على (عليه السلام ) و ساير سپاهيان پنهان کند.
جواب
حصر اضافي چيست؟؟
حصر به معناي نفي همه چيز به جز تعداد خاصي است مثل اينکه شما ديواري مي کشيد و به جز موارد داخل همه را انکار مي کنيد.
مثل اينکه بگوييد من هيچ وقت ساعت 8 نمي خوابم مگر اينکه از مسافرت برگشته باشم.
يعني غير از اين يک مورد امکان ندارد ساعت 8 بخوابم.
اما بعضي مواقع اين ديوار در مقابل همه چيز نيست بلکه در مقابل چند چيز مطرح شده است.
مثلا وقتي حضرت علي (ع) به جنگ نهروان مي رفتند کاهني آمد و گفت با محاسبات نجومي که کرده تشخيص داده که اگر اکنون براي جنگ بروند شکست خواهند خورد.
حضرت بعد از رد ادعاي او يک سخن رايج ديگر آنها را نيز به چالش مي کشد.
اين افراد معتقد بودند که از حرکت ستارگان مي توانند تشخيص دهند جنين مذکر است يا مونث
حضرت از او مي پرسد که اين شتر من که باردار است آيا مذکر مي زايد يا مونث؟
کاهن ادعا مي کند اگر فرصت محاسبه داشته باشد جواب را مي يابد!
اما حضرت (ع) مي فرمايد که غير از خدا هيچ کس از اين امر با خبر نيست.
در اينجا حصر اضافي است .
در زمان صدر اسلام اين عده براي خود دکاني زده بودند و ادعاي علم غيب مي کردند
به همين علت در بعضي از احاديث به شدت اين ادعا رد شده و گفته شده که اينها از علم غيب است و اطلاع از غيب در انحصار خداوند.
اما امروز شايد علم از جنين غيب نباشد
غيب مساله اي است خارج از دسترس
مثل اينکه شما پشت ديوار را نمي توانيد ببينيد
اما وقتي به آن سوي ديوار رفتي همه چيز را مي بينيد.
تا وقتي که در آن سوي ديوار هستيد نبايد ادعاي کسي که مي گويد پشت ديوار را مي بينم قبول کنيد.
و انکار نسبت به کسي است که ادعا کرده پشت ديوار را ديده!

اين مطلب به نقل از آقا وحيد است:
http://www.mypardis.com/Society/pasokhgoo/forum/?forumid=477377

Read Full Post »

نيازهاي جنسي انسان يک مساله غير قابل انکار است.
در مقابل اين نياز در طي تاريخ مسيرهايي زيادي رفته شده
افراط ها بيشتر بوده و در مقاطعي هم تفريط وجود داشته
در اسلام با مشروع دانستن اصل مساله ضوابطي براي آن طرح شده و روابط جنسي در کانون خانواده و ازدواج مجاز و در غير آن ممنوع خواهد بود.
ازدواج اگر چه در قدم اول يک پيوند عاطفي است اما به هر حال با يک پيوند حقوقي نيز همراه مي شود.
اين پيوند حقوقي حدود و ضوابطي را مطرح مي کند مانند قرار داد شرکتي که در آن ضوابط را تعيين مي کنند تا بعد ها دچار اختلاف نشود.
در اين ميان به دليل اينکه شايد عده اي نتوانند تمام ضوابط را به عهده بگيرند
ازدواج موقت نيز تشريع شده تا جلوي روابط بي ضابطه گرفته شود.

وقتي قرار باشه قانون نوشته بشه بايد حال همه افراد رعايت بشه و به گونه اي نوشته بشه که مشکلات حل شود.
خيلي خوب مي شد اگر فقط کساني نمره قبولي دريافت مي کردند که بالاي 17 اخذ کنند
اگر روزي اعلام کنند که براي مطلوب کردن و بالا بردن نظام آموزش بعضي از قوانين مانند تک ماده و تبصره و … حذف ميشود؟؟؟
ازدواج موقت هم تقريبا شبيه همين مثال است.
ازدواج دائم شرايطي دارد که اگر چه ايده آل را حاصل مي کند
اما براي کساني که توانايي انجام تعهدات ازدواج دائم را ندارند چه راهي پيشنهاد مي کنيد؟؟؟
آيا گناه در اين صورت بايد مجاز باشد
امام علي (ع) مي فرمايند: اگر عمر صيغه را ممنوع نمي کرد زنا بسيار محدود مي شود و انسان بسيار پست اين کار را مي کردند. اما ممنوع بودن صيغه سبب گسترش زنا شد.
لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقى

شايد بگوييد که فرق زنا با صيغه چيست؟
اگر مساله قيامت و گناه را نيز کنار بگذاريم
در صيغه که يک نظام حقوقي دارد جلوي خيلي از مشکلات گرفته مي شود.
مثلا در زنا اگر زن باردار شود تکليف چيست؟
بايد دعوا کنند تا مسئوليت ها در قبال فرزند مشخص شود؟
يا اينکه خداي نکرده سقط جنين …………
اما در نظام حقوقي صيغه اين مساله در کنار خيلي از سوالات ديگر جواب دارد و جلوي هرج و مرج گرفته مي شود.

Read Full Post »

Older Posts »